Bokas endast via TeaterVallen: 0480-18650 bokning@teatervallen.se

Supén avnjuts efter premiärföreställningens slut, ca 20.30.