Bokning, köp

Biljettköp är bindande och kan inte ångras eller ändras. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller värdebevis.

 

Biljett eller värdebevis

Biljett eller värdebevis har av systemet en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörlig tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

 

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller på annat sätt nyttjas av annan person.

 

Samtycke

Vi som arrangör kan komma att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra evenemang till dig. Vi sparar dina kontaktuppgifter så länge vi kan se att du är en “aktiv” kund.

Vi har inte som ambition att kontakta dig annat än när vi har något vi tror kan vara intressant för dig. Du kan när som helst höra av dig och be att vi raderar dina uppgifter och då gör vi det snarast möjligt.
Dina kontaktuppgifter kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag.

 

Inställt evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas inte försäkrings-, service-, leverans- och distributionsavgifter.

Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.